'); ?> '); ?>

Adatvédelmi irányelvek

Cookie szabályzat

Ez az oldal cookie-kat használ. Ezek kis szöveges fájlokat, amelyeket azért helyezünk el az Ön gépén, hogy segítsük az oldal jobb felhasználói élményét. Általában a cookie-kat arra használják, hogy megőrizzék a felhasználói beállításokat, információkat tároljanak például a kosarakhoz, és anonimizált nyomon követési adatokat szolgáltassanak harmadik féltől származó alkalmazásoknak, például a Google Analyticsnek. A cookie-k általában jobbá teszik a böngészési élményt. Ha szeretné letiltani a cookie-kat, annak leghatékonyabb módja, ha módositja a böngészőbeállitásokat. Javasoljuk, hogy keresse fel böngészője Súgó részét, vagy tekintse meg az About Cookies webhelyet, amely minden modern böngészőhöz útmutatást nyújt.

A saját cookie-kon kívül különböző harmadik féltől származó cookie-kat is használhatunk a Szolgáltatás használati statisztikáinak jelentése, a Szolgáltatáson és a Szolgáltatáson keresztül történő reklámok megjelenítése stb. céljából.

Adatvédelmi irányelvek

A H’Art Healing Hub elkötelezett az Ön adatainak védelme mellett. Ha bármilyen kérdése vagy problémája van a személyes adatainak felhasználásával kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba az alábbi címen, és mi szívesen segítünk Önnek.

A weboldal és/vagy szolgáltatásaink használatával Ön hozzájárul személyes adatainak a jelen Adatvédelmi szabályzatban leírtak szerinti kezeléséhez.

Tartalomjegyzék

A jelen szabályzatban használt fogalmak

Az általunk követett adatvédelmi elvek

Milyen jogai vannak a személyes adataival kapcsolatban

Milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről

Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait

Kik férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz

Hogyan biztosítjuk az Ön adatait

Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait

Információk a cookie-król

Kapcsolattartási információk

Fogalommeghatározások

Személyes adat – bármely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ.

Feldolgozás – bármely művelet vagy műveletsorozat, amelyet a személyes adatokon vagy a személyes adatok csoportjain végeznek.

Érintett – az a természetes személy, akinek a személyes adatait feldolgozzák.

Gyermek – 16 év alatti természetes személy.

Mi – Walker-Kádár Klaudia

Adatvédelmi alapelvek

Az alábbi adatvédelmi elveket követjük:

Az adatkezelés jogszerű, tisztességes, átlátható. Feldolgozási tevékenységünknek törvényes alapja van. A Személyes adatok feldolgozása előtt mindig figyelembe vesszük az Ön jogait. Kérésre tájékoztatást nyújtunk Önnek az Adatkezeléssel kapcsolatban.

Az adatkezelés a célra korlátozódik. Feldolgozási tevékenységeink illeszkednek ahhoz a célhoz, amelyhez a Személyes adatokat gyűjtöttük.

A Feldolgozás minimális adatmennyiséggel történik. Csak a bármely célhoz szükséges minimális mennyiségű Személyes adatot gyűjtjük és dolgozunk fel.

A Feldolgozás időbeli korlátozással történik. Nem tároljuk az Ön személyes adatait a szükségesnél hosszabb ideig.

Mindent megteszünk az adatok pontosságának biztosítása érdekében.

Mindent megteszünk az adatok sértetlenségének és bizalmas jellegének biztosítása érdekében.

Az érintettek jogai

Az Érintettet az alábbi jogok illetik meg:

Tájékoztatáshoz való jog – azaz joga van tudni, hogy személyes adatainak feldolgozása folyamatban van-e; milyen adatokat gyűjtenek, honnan szerzik be, és miért és ki dolgozza fel azokat.

Hozzáféréshez való jog – vagyis joga van hozzáférni az Önről gyűjtött adatokhoz. Ez magában foglalja az összegyűjtött személyes adatok másolatának kéréséhez és megszerzéséhez való jogát.

Helyesbítéshez való jog – vagyis joga van kérni a pontatlan vagy hiányos személyes adatainak helyesbítését vagy törlését.

Törléshez való jog – ami azt jelenti, hogy bizonyos körülmények között kérheti személyes adatainak törlését a nyilvántartásunkból.

Az adatkezelés korlátozásához való jog – azaz bizonyos feltételek fennállása esetén Ön jogosult arra, hogy korlátozza a Személyes adatai kezelését.

A feldolgozás elleni tiltakozáshoz való jog – azaz bizonyos esetekben joga van tiltakozni a személyes adatai feldolgozása ellen, például direkt marketing esetén.

Az automatizált adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog – vagyis Önnek joga van tiltakozni az automatizált adatkezelés ellen, beleértve a profilalkotást is; és nem lehet kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés tárgya. Ezt a jogot akkor gyakorolhatja, ha a profilalkotás olyan eredményre vezet, amely Önt érintő vagy jelentős mértékben érintő joghatásokat eredményez.

Az adathordozhatósághoz való jog – Önnek joga van ahhoz, hogy személyes adatait géppel olvasható formátumban vagy – ha ez megvalósítható – közvetlen továbbítás formájában megkapja az egyik Adatfeldolgozótól a másikhoz.

Panasztételhez való jog – amennyiben a hozzáférési jogok alapján elutasítjuk az Ön kérelmét, meg fogjuk indokolni, hogy miért. Ha nem elégedett azzal, ahogyan a kérelmét kezeltük, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Jog a felügyeleti hatóság segítségéhez – vagyis joga van a felügyeleti hatóság segítségéhez és egyéb jogorvoslati lehetőségekhez, például kártérítés igényléséhez.

A hozzájárulás visszavonásához való jog – Önnek joga van visszavonni a személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását.

Az Ön jogairól részletesebben a https://www.naih.hu/erintetti-jogok oldalon olvashat.

Ha ezen jogok bármelyikével élni kíván, kérjük, használja az alábbiakban megadott elérhetőségeket.

Az általunk gyűjtött adatok

Az Ön által megadott információk

Ezek lehetnek az Ön e-mail címe, neve, számlázási címe, lakcíme, bármilyen információ, amelyet e-mailben, a kapcsolatfelvételi űrlapunkon vagy telefonon keresztül megoszt velünk – főként olyan információk, amelyek szükségesek ahhoz, hogy szolgáltatásunkat nyújthassuk Önnek, vagy hogy javítsuk a velünk kapcsolatos ügyfélélményét.

Ahhoz, hogy professzionális kiegészítő terápiás kezeléseket nyújthassak, az Ön egészségi állapotára vonatkozó információkat kell kérnem és megőriznem. Ezeket kizárólag a kezelések és az Ön kezelésének eredményeként adott tanácsok tájékoztatására fogom felhasználni. A megőrzendő információk a következők:

Az Ön elérhetőségei (név, e-mail cím és/vagy telefonszám).

Orvosi kórtörténet és egyéb, egészséggel kapcsolatos információk (amelyeket az első konzultáció alkalmával gyűjtök be Öntől).

A kezelés részletei és a kapcsolódó feljegyzések (amelyeket minden egyes konzultáció után felveszek).

NEM osztom meg az Ön adatait senki mással (kivéve, ha az jogi eljáráshoz szükséges) az Ön beleegyezése nélkül, és anélkül, hogy elmagyaráznám, miért van erre szükség.

Mivel különleges kategóriájú adatokkal rendelkezem (azaz egészséggel kapcsolatos információkkal), az a további feltétel, amely alapján ezeket az információkat tárolom és felhasználom: a Reflexológusok Szövetségének a Reflexológusok Szövetségének Gyakorlati és Etikai Kódexében meghatározottak szerint, valamint a Holisztikus Terapeuták Szövetségének és a Kiegészítő és Természetes Egészségügyi Tanácsának a Reflexológusok Szövetségének a titoktartási kötelezettségei szerint kötelezett egészségügyi szakemberként való működésemhez.

Az Önről automatikusan gyűjtött információk

Ide tartoznak a sütik és más munkamenet-eszközök által automatikusan tárolt információk. Például az Ön IP-címe stb. Ezeket az információkat az Ön ügyfélélményének javítására használjuk. Amikor Ön igénybe veszi szolgáltatásainkat vagy megnézi weboldalunk tartalmát, az Ön tevékenységei naplózásra kerülhetnek.

Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait

Az Association of Reflexologists, a Federation of Holistic Therapists és a Complementary and Natural Health Care Council tagjaként betartom a gyakorlati és etikai kódexeiket.

Személyes adatait a következő célokra használjuk fel:

szolgáltatásunkat az Ön számára nyújtsuk. Ez magában foglalja a kezeléseket, a tanácsadást, a foglalások kezelését;

az Ön ügyfélélményének javítása;

törvényi vagy szerződéses kötelezettségünk teljesítése;

Személyes adatait jogos okokból és/vagy az Ön hozzájárulásával használjuk fel.

Jogos érdek alapján az Ön személyes adatait a következő célokból kezeljük:

az Ön azonosítása érdekében;

hogy szolgáltatást nyújtsunk Önnek vagy szolgáltatást ajánljunk Önnek;

az értékesítés vagy a számlázás céljából történő kommunikáció;

hogy személyre szabott ajánlatokat küldjünk Önnek;

ügyfélkörünk kezelése és elemzése (vásárlási magatartás és előzmények) a kínált vagy nyújtott szolgáltatások minőségének, változatosságának és elérhetőségének javítása érdekében;

az ügyfelek elégedettségére vonatkozó kérdőívek elvégzése;

Személyes adatait a törvényből fakadó kötelezettség teljesítése érdekében kezeljük és/vagy az Ön személyes adatait a törvény által biztosított lehetőségekhez használjuk fel. Az Ön számlázási adatait és az Önről gyűjtött egyéb információkat addig tároljuk, ameddig az számviteli célokból vagy más, törvényből eredő kötelezettségekből adódóan szükséges, de nem tovább.

Személyes adatait további, itt nem említett, de az adatgyűjtés eredeti céljával összeegyeztethető célokra is feldolgozhatjuk. Ennek érdekében biztosítjuk, hogy:

a célok, a kontextus és a személyes adatok jellege közötti kapcsolat alkalmas a további feldolgozásra;

a további feldolgozás nem sértené az Ön érdekeit, és

a feldolgozásra megfelelő biztosítékot nyújtanak.

Tájékoztatni fogjuk Önt minden további feldolgozásról és célról.

Ki férhet még hozzá az Ön személyes adataihoz

Az Önre vonatkozó személyes adatokat bizonyos esetekben megbízható partnereinknek adjuk át annak érdekében, hogy lehetővé tegyük az Ön számára a szolgáltatás nyújtását, vagy hogy javítsuk az Ön ügyfélélményét. Az Ön adatait megosztjuk a következőkkel:

Adatfeldolgozó partnereinkkel:

Google Analytics

Tarhely.eu

Home

Csak olyan Adatfeldolgozó partnerekkel dolgozunk együtt, akik képesek megfelelő szintű védelmet biztosítani az Ön személyes adatainak. Személyes adatait akkor adjuk át harmadik félnek vagy közhivatalnokoknak, ha erre jogszabályi kötelezettségünk van. Személyes adatait harmadik félnek akkor adhatjuk át, ha Ön ehhez hozzájárult, vagy ha erre egyéb jogi okok is indokolják.

Hogyan biztosítjuk az Ön adatait

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy Személyes adatait biztonságban tartsuk.  A kommunikációhoz és az adatátvitelhez biztonságos protokollokat használunk (például HTTPS). Adott esetben anonimizálást és álnevesítést alkalmazunk. Figyeljük rendszereinket az esetleges sebezhetőségek és támadások szempontjából.

Bár mindent megteszünk, nem tudjuk garantálni az információk biztonságát. Megígérjük azonban, hogy az adatbiztonság megsértéséről értesítjük a megfelelő hatóságokat. Értesítjük Önt akkor is, ha jogait vagy érdekeit veszély fenyegeti. Minden tőlünk telhetőt megteszünk a biztonság megsértésének megelőzése érdekében, és a hatóságok segítségére leszünk, ha bármilyen jogsértés történik.

Mennyi ideig őrizzük meg az Ön adatait

Az Ön adatait a következő időszakokig őrizzük meg:

„káreseményes” biztosítás (a nyilvántartást az utolsó kezeléstől számított 7 évig kell megőrizni).

a gyermekekre vonatkozó törvények (a nyilvántartást a gyermek 25. életévének betöltéséig, vagy ha a kezelés időpontjában 17 éves, akkor 26. életévének betöltéséig kell megőrizni).

a CNHC követelményei az információk 8 évig történő megőrzésére vonatkozóan

Az Ön adatait az Ön hozzájárulása nélkül nem továbbítjuk az EU-n kívülre.

Gyermekek

Nem áll szándékunkban vagy tudatosan nem gyűjtünk adatokat gyermekekről.

Az általunk használt sütik és egyéb technológiák

Sütiket és/vagy hasonló technológiákat használunk az ügyfelek viselkedésének elemzésére, a weboldal adminisztrálására, a felhasználók mozgásának nyomon követésére és a felhasználókról szóló információk gyűjtésére. Ezt annak érdekében tesszük, hogy személyre szabjuk és javítsuk a velünk kapcsolatos élményt.

A cookie egy apró szöveges fájl, amelyet az Ön számítógépén tárolnak. A sütik olyan információkat tárolnak, amelyek a webhelyek működését segítik. A weboldalunk által létrehozott cookie-khoz csak mi férhetünk hozzá. A cookie-kat a böngésző szintjén szabályozhatja. A cookie-k letiltása akadályozhatja bizonyos funkciók használatát.

A sütiket a következő célokra használjuk:

Szükséges sütik – ezek a sütik szükségesek ahhoz, hogy Ön használni tudja weboldalunk néhány fontos funkcióját, például a bejelentkezést. Ezek a sütik nem gyűjtenek személyes adatokat.

Funkcionalitási sütik – ezek a sütik olyan funkciókat biztosítanak, amelyek kényelmesebbé teszik szolgáltatásunk használatát, és lehetővé teszik a személyre szabottabb funkciók biztosítását. Például megjegyezhetik az Ön nevét és e-mail címét a hozzászólási űrlapokban, hogy legközelebb ne kelljen újra megadnia ezeket az információkat, amikor hozzászól.

Analitikai sütik – ezek a sütik a weboldalunk és szolgáltatásaink használatának és teljesítményének nyomon követésére szolgálnak.

Reklámsütik – ezeket a sütiket arra használják, hogy az Ön számára releváns és az Ön érdeklődési körének megfelelő hirdetéseket küldjenek. Ezenkívül arra is szolgálnak, hogy korlátozzák, hányszor láthat egy hirdetést. Ezeket általában a hirdetési hálózatok helyezik el a weboldalon a weboldal üzemeltetőjének engedélyével. Ezek a sütik megjegyzik, hogy Ön meglátogatott egy webhelyet, és ezt az információt megosztják más szervezetekkel, például a hirdetőkkel. Gyakran a célzási vagy hirdetési cookie-k a más szervezet által biztosított webhelyfunkciókhoz kapcsolódnak.

A számítógépén tárolt cookie-kat a böngésző beállításain keresztül eltávolíthatja. Alternatív megoldásként ellenőrizhet néhány harmadik féltől származó sütit egy olyan adatvédelmet javító platform használatával, mint az optout.aboutads.info vagy a youronlinechoices.com. A sütikről további információkat az allaboutcookies.org oldalon talál.

Weboldalunk forgalmának mérésére a Google Analytics szolgáltatást használjuk. A Google-nek saját adatvédelmi szabályzata van, amelyet itt tekinthet meg. Ha le szeretne mondani a Google Analytics általi nyomon követésről, látogasson el a Google Analytics lemondó oldalára.

Kapcsolattartási adatok

Terapeuta neve:  Walker-Kádár Klaudia

Telefonszám: 0620 988 7205

E-mail cím: harthealinghub@gmail.com

Adatkezelő:  Klaudia Walker-Kadar, a H’Art Healing Hub nevében

Felügyeleti hatóság: https://www.naih.hu/

A jelen adatvédelmi szabályzat módosításai

Fenntartjuk a jogot a jelen Adatvédelmi szabályzat módosítására.

Utolsó módosítás történt. 25.05.2018

Adatvédelmi eszközök

Cookie Policy

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping baskets, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers

In addition to our own cookies, we may also use various third-parties cookies to report usage statistics of the Service, deliver advertisements on and through the Service, and so on.

Privacy Policy

H’Art Healing Hub is committed to safeguarding your privacy. Contact us at if you have any questions or problems regarding the use of your Personal Data and we will gladly assist you.

By using this site or/and our services, you consent to the Processing of your Personal Data as described in this Privacy Policy.

Table of Contents

 1. Definitions used in this Policy
 2. Data protection principles we follow
 3. What rights do you have regarding your Personal Data
 4. What Personal Data we gather about you
 5. How we use your Personal Data
 6. Who else has access to your Personal Data
 7. How we secure your data
 8. For how long we keep your data
 9. Information about cookies
 10. Contact information

Definitions

Personal Data – any information relating to an identified or identifiable natural person.
Processing – any operation or set of operations which is performed on Personal Data or on sets of Personal Data.
Data subject – a natural person whose Personal Data is being Processed.
Child – a natural person under 16 years of age.
We/us  – Klaudia Walker-Kadar

Data Protection Principles

We promise to follow the following data protection principles:

 • Processing is lawful, fair, transparent. Our Processing activities have lawful grounds. We always consider your rights before Processing Personal Data. We will provide you information regarding Processing upon request.
 • Processing is limited to the purpose. Our Processing activities fit the purpose for which Personal Data was gathered.
 • Processing is done with minimal data. We only gather and Process the minimal amount of Personal Data required for any purpose.
 • Processing is limited with a time period. We will not store your personal data for longer than needed.
 • We will do our best to ensure the accuracy of data.
 • We will do our best to ensure the integrity and confidentiality of data.

Data Subject’s rights

The Data Subject has the following rights:

 1. Right to information – meaning you have to right to know whether your Personal Data is being processed; what data is gathered, from where it is obtained and why and by whom it is processed.
 2. Right to access – meaning you have the right to access the data collected from/about you. This includes your right to request and obtain a copy of your Personal Data gathered.
 3. Right to rectification – meaning you have the right to request rectification or erasure of your Personal Data that is inaccurate or incomplete.
 4. Right to erasure – meaning in certain circumstances you can request for your Personal Data to be erased from our records.
 5. Right to restrict processing – meaning where certain conditions apply, you have the right to restrict the Processing of your Personal Data.
 6. Right to object to processing – meaning in certain cases you have the right to object to Processing of your Personal Data, for example in the case of direct marketing.
 7. Right to object to automated Processing – meaning you have the right to object to automated Processing, including profiling; and not to be subject to a decision based solely on automated Processing. This right you can exercise whenever there is an outcome of the profiling that produces legal effects concerning or significantly affecting you.
 8. Right to data portability – you have the right to obtain your Personal Data in a machine-readable format or if it is feasible, as a direct transfer from one Processor to another.
 9. Right to lodge a complaint – in the event that we refuse your request under the Rights of Access, we will provide you with a reason as to why. If you are not satisfied with the way your request has been handled please contact us.
 10. Right for the help of supervisory authority – meaning you have the right for the help of a supervisory authority and the right for other legal remedies such as claiming damages.
 11. Right to withdraw consent – you have the right withdraw any given consent for Processing of your Personal Data.

Full details of your rights can be found at https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/.

If you wish to exercise any of these rights, please use the contact details given below.

Data we gather

Information you have provided us with
This might be your e-mail address, name, billing address, home address, whatever information you share us via email, our contact form or via phone – mainly information that is necessary for delivering you our service or to enhance your customer experience with us.

To give professional complementary therapy treatments, I will need to ask for and keep information about your health. I will only use this for informing treatments and any advice I give as a result of your treatment. The information to be held is:

 • Your contact details (name, e-mail address, and/or phone number)
 • Medical history and other health-related information (which I will collect from you at first consultation)
 • Treatment details and related notes (which I will take after each consultation)

I will NOT share your information with anyone else (other than as required for legal process) without explaining why it is necessary and getting your explicit consent.

As I hold special category data (i.e. health related information), the Additional Condition under which I hold and use this information is: for me to fulfil my role as a health care practitioner bound under the Association of Reflexologists Confidentiality as defined in the Association of Reflexologists Code of Practice and Ethics and that of the Federation of Holistic Therapists and Complementary and Natural Health Care Council.

Information automatically collected about you
This includes information that is automatically stored by cookies and other session tools. For example, your IP address, etc. This information is used to improve your customer experience. When you use our services or look at the contents of our website, your activities may be logged.

How we use your Personal Data

As a full member of the Association of Reflexologists, the Federation of Holistic Therapists and Complementary and Natural Health Care Council I abide by their Codes of Practice and Ethics.

We use your Personal Data in order to:

 • provide our service to you. This includes treatments, advice, managing your booking;
 • enhance your customer experience;
 • fulfil an obligation under law or contract;

We use your Personal Data on legitimate grounds and/or with your Consent.

On the ground of legitimate interest, we process your Personal Data for the following purposes:

 • to identify you;
 • to provide you a service or offer you a service;
 • to communicate either for sales or invoicing;
 • to send you personalized offers;
 • to administer and analyse our client base (purchasing behaviour and history) in order to improve the quality, variety, and availability of  services offered or provided;
 • to conduct questionnaires concerning client satisfaction;

We Process your Personal Data in order to fulfil obligation rising from law and/or use your Personal Data for options provided by law. We save your billing information and other information gathered about you for as long as needed for accounting purposes or other obligations deriving from law, but not longer.

We might process your Personal Data for additional purposes that are not mentioned here, but are compatible with the original purpose for which the data was gathered. To do this, we will ensure that:

 • the link between purposes, context and nature of Personal Data is suitable for further Processing;
 • the further Processing would not harm your interests and
 • there would be appropriate safeguard for Processing.

We will inform you of any further Processing and purposes.

Who else can access your Personal Data

We do not share your Personal Data with third parties. Personal Data about you is in some cases provided to our trusted partners in order to either make providing the service to you possible or to enhance your customer experience. We share your data with:

Our processing partners:

 • Google Analytics
 • Tarhely.eu
 • https://kinor.me

We only work with Processing partners who are able to ensure adequate level of protection to your Personal Data. We disclose your Personal Data to third parties or public officials when we are legally obliged to do so. We might disclose your Personal Data to third parties if you have consented to it or if there are other legal grounds for it.

How we secure your data

We do our best to keep your Personal Data safe.  We use safe protocols for communication and transferring data (such as HTTPS). We use anonymising and pseudonymising where suitable. We monitor our systems for possible vulnerabilities and attacks.

Even though we try our best we can not guarantee the security of information. However, we promise to notify suitable authorities of data breaches. We will also notify you if there is a threat to your rights or interests. We will do everything we reasonably can to prevent security breaches and to assist authorities should any breaches occur.

For how long we retain your information

We will keep your information for the following periods:  

  1. ‘claims occurring’ insurance (records to be kept for 7 years after last treatment)
  2. law regarding children’s records (records to be kept until the child is 25 or if 17 when treated, then 26)
  3. CNHC requirements to retain information for 8 years

Your data will not be transferred outside the EU without your consent.  

Children

We do not intend to collect or knowingly collect information from children.

Cookies and other technologies we use

We use cookies and/or similar technologies to analyse customer behaviour, administer the website, track users’ movements, and to collect information about users. This is done in order to personalise and enhance your experience with us.

A cookie is a tiny text file stored on your computer. Cookies store information that is used to help make sites work. Only we can access the cookies created by our website. You can control your cookies at the browser level. Choosing to disable cookies may hinder your use of certain functions.

We use cookies for the following purposes:

 • Necessary cookies – these cookies are required for you to be able to use some important features on our website, such as logging in. These cookies don’t collect any personal information.
 • Functionality cookies – these cookies provide functionality that makes using our service more convenient and makes providing more personalised features possible. For example, they might remember your name and e-mail in comment forms so you don’t have to re-enter this information next time when commenting.
 • Analytics cookies – these cookies are used to track the use and performance of our website and services
 • Advertising cookies – these cookies are used to deliver advertisements that are relevant to you and to your interests. In addition, they are used to limit the number of times you see an advertisement. They are usually placed to the website by advertising networks with the website operator’s permission. These cookies remember that you have visited a website and this information is shared with other organisations such as advertisers. Often targeting or advertising cookies will be linked to site functionality provided by the other organisation.

You can remove cookies stored in your computer via your browser settings. Alternatively, you can control some 3rd party cookies by using a privacy enhancement platform such as optout.aboutads.info or youronlinechoices.com. For more information about cookies, visit allaboutcookies.org.

We use Google Analytics to measure traffic on our website. Google has their own Privacy Policy which you can review here. If you’d like to opt out of tracking by Google Analytics, visit the Google Analytics opt-out page.

Contact Information

Therapist’s Name:  Klaudia Walker-Kadar
Telephone No:  0752 3196 271
Email address: harthealinghub@gmail.com
Address:  317 Upper Richmond Road West
EAST SHEEN
SW14 8QR
Richmond upon Thames, London
Data Controller:  Klaudia Walker-Kadar, on behalf of H’Art Healing Hub

Supervisory Authority: https://ico.org.uk/

Changes to this Privacy Policy

We reserve the right to make change to this Privacy Policy.
Last modification was made. 25.05.2018

Privacy Tools